Nieuwtjes

activiteiten_2024

home

Hotel Beaulieu
in tegenstelling tot eerdere berichten is het hotel in Beaulieu nog niet verkocht. Voor wie zich geroepen voelt: tel. 0473 17 41 65 (Maria)

4 tot 13 mei 2024
In het tweede deel van de week eindelijk mooi weer, net op tijd voor het Belvalfeest dat een paar honderd bezoekers trok. Er werden veel mooie waarnemingen gedaan: withalsvliegenvanger, zee- en visarend, bijeneter, … (zie  daarvoor https://argonne.observation.org/waarnemingen_all_wg3.php?groep=1)
Het aantal soorten dag- en nachtvlinders en libellen blijft echter nog beperkt.

29 maart tot 5 april
De sleedoorn, die nu normaal begint te bloeien, is dit jaar al uitgebloeid, of is het uitgeregend? De lentetekens zijn er – zwaluwen, koekoek, boompieper en andere – maar het lenteweer is ver te zoeken met iedere dag veel regen en wind.

5 tot 12 maart 2024
De lente laat zich voelen met vlinders, zingende tjiftjaf, terugkeer van zwarte wouw, bloeiende bosanemonen …Blauwe reigers bouwen hun nest. De gelukkigen zien de dwergaalscholver. Nog steeds komen (vele!) tienduizenden spreeuwen slapen in het riet.

10 tot 15 februari 2024
De kraanvogels trekken naar het noorden, en ook rode wouwen zijn onderweg. Met de  zachte temperaturen zijn ook de middelste bonte spechten actief. Bij de dassen is het paartijd met meerdere verkeersslachtoffers tot gevolg.

1 tot 6 januari 2024
Terwijl de zon zich nauwelijks laat zien, is de zwarte specht actief en zingt af en toe een grote lijster. Een dag met 45 liter regen zorgt voor veel overstromingen. De Nederlandse zeearend, ‘la Hollandaise’ heeft weer andere oorden opgezocht, een broedgeval zal er waarschijnlijk jammer genoeg niet inzitten. Nog duizenden spreeuwen die komen slapen in het riet, ze krijgen ’s avonds gezelschap van enkele blauwe en bruine kiekendieven die er ook op jagen.

10 tot 16 december 2023
Halfjaarlijkse vergadering waarbij met de vier eigenaars de werking en het beheer besproken en gepland worden.
Door de hoge waterstand in de vijvers neemt het aantal kraanvogels op de slaapplaats af. Her en der foerageren groepjes in de velden. Het aantal kleine zwanen (vergezeld van enkele wilde zwanen) bleef in de week echter maar stijgen, tot meer dan 200 op vrijdag, nooit geziene aantallen voor de streek. Een geringd exemplaar is afkomstig van het noorden van Rusland. Het aantal spreeuwen dat komt slapen is niet te tellen, enkele tienduizenden?
Grote lijsters ruziën om de bessen van de maretak.

4 tot 13 november 2023
Tussen de regen door veel rode wouwen op trek, tot 31 in één groep. In en rond Belval pleisteren (minstens) 3 zeearenden. Het aantal kraanvogels dat komt slapen is nog aan de lage kant en ook zijn de velden rondom zijn ze nog nauwelijks te zien.
De visvangst brengt dit jaar iets minder op dan vorig jaar, het kan niet elke keer een wonderbaarlijke visvangst zijn …

5 tot 11 oktober 2023
Nog een vergadering met de beheerders van Belval. De zeearend is momenteel een regelmatige verschijning in de streek. Trek van grauwe gans en de eerste kraanvogels, de herfst is nu echt op komst. Nog af en toe een burlend hert te horen, dat is uitzonderlijk laat voor de streek. De Conservatoire Lorraine wordt actief in de streek, onder andere met de aankoop van de vijver van Cheminel! Dat de grens tussen de Marne en de Meuse door de Argonne loopt, maakt het er niet eenvoudiger op.

14 tot 24 september 2023
Als de herten roepen … De bronst is de laatste jaren onregelmatig en onvoorspelbaar. Uitzondering daarop is een hert dat we nu al drie jaar na elkaar op dezelfde plaats zien (zie foto), blijkbaar weet het tot nu toe de jagers te ontlopen!
Zeearend wordt nu regelmatig gezien, onder andere Artemis, een jong dat in de Lorraine gezenderd werd.
Vergadering met de vrijwilligers over de organisatie van de visvangst en al het opstellen van de kalender voor volgend jaar.

15 tot 23 augustus 2023
Gouden jubileum: augustus 1973 – augustus 2023 … !
Paar gidsbeurten in Belval en ’s nachts buiten slapen om tijdens de warme nachten nachtvlinders te inventariseren. Hoornaars zijn pijnlijk aanwezig bij de vlinderval. Geen nieuwe soorten maar wel een paar zeldzamere zoals schijnhuismoeder, populierenblad, zilvervenster … Mooie waarneming van een jonge zeearend, lastig gevallen door een visarend. In Les Charmontois en Belval verzamelen de oever- en boerenzwaluwen met honderden op de draden. ’s Avonds duiken ze zoevend het riet in, terwijl boomvalken en sperwer zowel ’s avonds als ’s morgens op de loer liggen.

Juli 2023
Na de jaarlijkse uitstap naar Aragon, waar het dit jaar te warms is, toch even halt houden in de Argonne. Honderden oeverzwaluwen op de draden in de dorpen en boven de vijver van Belval kondigen al een beetje het begin van de herfst aan, ça sent le départ… Ook zwarte wouwen zijn al op trek en verzamelen soms ’s avonds samen, zoals de minimum 60 wouwen die halt houden in een klein bosje. Twee jonge zeearenden pleisteren in de streek. Eindelijk nog eens een nieuwe nachtvlindersoort: het roodbont heide-uiltje.

22 tot 28 juni 2023
Een paar dagen voor een deel in het teken van roofvogels met het bijwonen van het ringen van de jonge visarenden en het zoeken naar nesten van grauwe kiekendief. Op de halfjaarlijkse vergaderding over Belval werd het beheer en activiteiten overlopen.
Het aantal nachtvlinders wordt een beetje normaler maar het aantal dagvlinders blijft ondermaats, enkel het dambordje vliegt lokaal massaal.
Op Belval is het een goed jaar voor het woudaapje met meerdere koppels.

14 tot 20 mei 2023
De lente verglijdt in kleuren, na de sleedoorn, sleutelbloemen en fruitbomen kleurt nu de meidoorn het landschap. De kleuren en licht zijn van mei, de temperaturen vaak nog eerder van maart. Ook voor de bosexploitanten is het nog maart want overal wordt er nog gekapt. Vroeger keerde in het bos vanaf half april de rust terug. Half mei wordt ook nog een meute mountainbikers door het bos gejaagd, daarvoor moeten eerst de paden gemaaid worden … Ondertussen worden overal tegelijk de wegbermen kapot geklepeld.

Hemelvaart is klassiek ook het weekend dat je overal landgenoten tegenkomt, sommige al decennia lang, en er werden her en der heel wat mooie waarnemingen opgetekend.

25 april tot  1 mei 2023
alle zomergasten zijn nu ongeveer terug. Dassen- en vossenjongen verkennen de omgeving van de burcht. 

14 april – 17 april 2023
de koude noorderwind verhindert de terugkeer van de lentetrekkers niet: nachtegaal, braamsluiper, zomertortel, … Mooie lentekleuren. 

20 maart tot 26 maart 2023
Beginnende lente met ontluikende sleedoorn, sleutelbloemen en bosanemonen. Weerzien en –horen met de lentegasten: zwarte wouw, fitis, blauwborst, rietzanger, zwarte ooievaar … Een groep van 37 ooievaars strijkt neer in de buurt van Le Chemin. De vele regen is minder aangenaam, maar zorgt wel voor een welkome aanvulling van de waterstanden!

23 februari – 1 maart 2023
Stralende zon maar de ijzige wind verhindert een lentegevoel. Nauwelijks nog pleisterende kraanvogels maar veel trek. De droogte slaat al toe!

eind januari 2023
Vergadering, beheeractiviteit. Het blijven sombere dagen. De kraanvogels zitten niet meer in grotere groepen maar in familieverband. 

Januari 2023
Enkele sombere dagen, overal verspreid groepjes kraanvogels, ‘s avonds nog tot 4000 die op de vijver komen slapen. 

Eind november 2022
Het afvissen van de tweede vijver leverde meer dan één ton snoek op, veel zeelt, enkele grote karpers en enkele snoekbaarzen. In tegenstelling tot de eerste visvangst was het weer deze keer verre van aangenaam. De drieteenmeeuw is een nieuwe soort voor het reservaat. Zolang er nog niet te veel water in de vijver staat komen duizenden kraanvogels slapen. Overdag foerageren ze verspreid in de streek. Daartussen zat zowaar een Canadese kraanvogel, de tweede waarneming voor Frankrijk (zie https://www.ornithomedia.com/breves/observation-dune-grue-du-canada-parmi-les-grues-cendrees-dans-la-marne-france-en-novembre-2022/) .

Eind oktober, begin november
Succesvolle visvangst étang du bas (1 en 2 november), opnieuw zonder exoten. In totaal ongeveer 12 ton waarvan 10 ton verkocht. Dank aan de helpers!
Kraanvogels en de gezenderde zeearend stelen de show.

13 tot 20 september 2022
Overleg over de aanpak van de oprukkende wilgen in het riet en met vrijwilligers maaien van de boomgaard.
Het is een gezapige bronst dit jaar, meestal maar kort te horen. Ongehoord dat men tijdens deze bronst ook herten schiet! Dat is dan enkel voor de trofee want het vlees is waardeloos.
’s Nachts laten de trekkende lijsters zich horen en de sijzen vertellen dat de herfst nu wel echt voor de deur staat.

Begin augustus 2022
Het zag er in mei niet zo goed uit maar er blijken nu toch nog vrij veel koppels grauwe klauwier met jongen rond te vliegen. De waarneming van vier hoppen laat een broedgeval verhopen. De meeste zwarte wouwen zijn ondertussen al weggetrokken en ook zwarte ooievaar is op trek. De droogte is overal zichtbaar, een kletterend onweer is maar de spreekwoordelijke druppel op een heet land.

9 tot 17 juli 2022
Zomervergadering met de vier partners waarbij van gedachten gewisseld wordt over voorbije en toekomstige activiteiten en beheer.
Ondanks de volle maan toch een interessant aantal nachtvlinders maar het wordt moeilijk om nog eens een nieuwe soort te ontdekken! Uitleg over nachtvlinders voor een enthousiaste groep van Argonne Fan’ nature.
De zeearend met naam Lepaarsplassen 2019 is nog maar eens op bezoek in Belval, zijn traject is te volgen op https://portal.werkgroepzeearend.nl/.

24 tot 27 juni 2022
Twee gidsbeurten in Belval en mee op pad met de groep die de grauwe kiekendieven beschermt. Het wordt voor deze soort een heel slecht jaar, waarschijnlijk mede door te weinig muizen. Staaltje gezien van ‘stop de waanzin’ landbouw: boer behandelt op zaterdagavond zijn veld, dat hij op woensdag gaat oogsten, nog snel met fungiciden …

26 tot 30 mei 2022
Voorbereiden feest Belval. Het feest zelf op 28 mei mocht meer dan 500 bezoekers verwelkomen. Daarbij ook een ruime Vlaamse delegatie.

Vanaf 31 mei zijn we de Argonne nog eens ontrouw en ruilen we het in voor Aragon … 
(zie https://www.spaanse-pyreneeen-guara.be/juni-2022

8 tot 12 mei 2022
De belofte van de lente is al terug bijna herinnering geworden, alles verandert nu heel snel. De lijst nachtvlinders wordt aangevuld met ratelaarspanner en grijs weeskind.

17 tot 24 april 2022
Het bos en zijn bewoners wordt geen rust meer gegund, op veel plaatsen wordt er nog gezaagd en gewerkt. De lente doet volop zijn intrede, bij de vogels laten ook de fluiter en wielewaal zich horen. De jonge vosjes wagen zich voor het eerst buiten de burcht.

Vlindergefladder
Aangezien het laatste boek over de Argonne ondertussen toch al dateert van 2019 was het stilaan tijd voor iets nieuws …
Deze keer is het een boek over vlinders geworden. Geen determineerboek, maar een boek met interessante weetjes over het wel en wee van vlinders in het algemeen, en dat zowel lang geleden als nu. 
Omdat de Argonne nooit ver weg kan zijn, bevat het boek ook een lijst met de, tot nu toe gekende, dag- én nachtvlinders van die streek. 
De prijs van het boek bedraagt 30 euro (exclusief 5,7 euro verzendingskosten). Af te halen in de Lozerstraat 29, 9770 Kruishoutem of te bestellen door 35,7 euro over te schrijven op rekeningnummer
BE 12 9795 5548 8992, vergeet niet om je adres te vermelden!

voorstelling van het boek

6 tot 11 maart 2022
De middendijk van de vijver die een paar geleden volledig werd hersteld heeft nogal te lijden van erosie door de golfslag. Bij wijze van experiment werden er daarom over een afstand van 100 meter 400 acaciapalen aangebracht om de golfslag te breken. Als het lukt volgt volgende jaren de rest.
Waarneming van de eerste zwarte ooievaar en nog steeds trekkende kraanvogels.
De gezenderde zeearend die begin januari Belal verliet trok eerst weer naar Nederland. Daarna vloog hij via Koblenz terug naar de Lorraine maar in Lac de Madine werd hij verjaagd door het broedende koppel en ook in lac du Der had hij geen succes. Via Calais vloog hij nu terug naar Nederland.

22 tot 27 februari 2022
De lente kondigt zich eindelijk aan met spechtengeroffel. Vroeger was het eerste weekend van maart het topweekend voor de trek van de kraanvogels maar ondertussen is eind februari het gros al gepasseerd maar er trekken nog regelmatig groepjes over.
In Belval werden de vissen die bij de visvangst in november vorig jaar tijdelijk gestockeerd nu terug in de vijver gezet. Het was hoog tijd van de snoeken zaten al vol kuit.

20 januari 2022
Tweejaarlijkse vergadering waarbij het voorbije en toekomstig beheer besproken worden. Veel beweging van kraanvogels, al terugtrek? De in Nederland gezenderde zeearend is vertrokken richting noord.

30 december 2021 tot 2 januari 2022
Op 31 december nog drie soorten dagvlinders te zien: dagpauwoog, citroentje en gehakkelde aurelia. Ondanks de hoge waterstand gebruiken de kraanvogels de vijver nog altijd als slaapplaats. De in Nederland gezenderde zeearend is nog steeds aanwezig. Door vogelgriep is de toegang tot de vijver nog steeds verboden. Desondanks (of net daardoor?) werden twee fotovallen gestolen in het eerste weekend van 2022.
Indrukwekkende slaapvluchten van (tien)duizenden houtduiven.

8 tot 15 november 2021
Er komen tot 3000 kraanvogels slapen op de leegstaande vijver terwijl meer dan 160 grote zilverreigers zich te goed doen aan de vissen. Op 11 en 12 november een zeer geslaagde visvangst met veel jonge vis, voornamelijk riet- en blankvoorn, zeelt en snoek. Maar enkele exoten meer, in tegenstelling tot de tientallen tonnen een paar jaar geleden!
In totaal werd meer dan 14 ton afgevist, daarvan werd er twee ton behouden om terug op de vijver te zetten.

Op 16 december volgt normaal de afvissing van l’étang du haut.

8 tot 14 oktober 2021
De trek komt duidelijk op gang met sijzen, kepen en ook al veel overtrekkende kraanvogels, meestal in kleinere groepjes. In het licht van de visvangst op 11 november is het waterpeil in de vijver al strek gedaald en dat heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op grote zilverreigers (meer dan 100!) en aalscholvers.

31 augustus tot 6 september 2021
Één september en in de Argonne, het is eens wat anders! Het aantal nachtvlindersoorten is op 14 dagen drastisch verminderd maar met de late heide-uil (zie foto) toch weer een nieuwe soort voor de Marne. Poging tot het determineren van een paar sprinkhanen met grote spitskop als verrassing (foto). Tussen Varennes en Le Four de Paris is het, na 100 jaar, weer een slagveld. Na het beëindigen van de oorlog werden de loopgraven er beplant met sparren. Deze zijn nu door de letterzetter vernietigd en op een oppervlakte van 650 hectare (!) worden ze gekapt, een desolaat beeld (foto) dat doet denken aan de foto’s van 100 jaar geleden. Via Antwerpen verdwijnt alles richting China …

25 juli tot 2 augustus 2021
Het gezang van de vogels is grotendeels verstomd, de zwaluwen verzamelen al op de draden en komen ’s avonds in het riet slapen. Niet zo heel veel nachtvlinders en nog veel minder dagvlinders, in één week amper één keizersmantel gezien.
Voor het eerst sedert lang nog eens een ‘life’vergadering waarbij het beheer van de vijver besproken wordt.

5 tot 14 juli 2021
Kwakkelweer en (vooral) de dagvlinders laten het afweten: geen weerschijnvlinders, geen keizersmantel. Eerste eitjes van het gentiaanblauwtje op de kruisbladgentiaan.
Het vele water zorgde wel voor een zangpost kwartelkoning!
Helpen bij de nestbescherming van grauwe kiekendief geeft de kans om de jongen eens van dichtbij te zien (zie foto)

3 tot 11 juni 2021
In de houtkanten zijn de bloeiende wilde rozen de laatste stuiptrekking van de lente.
Enkele pogingen om wespvlindertjes te inventariseren: elzenwespvlinder, populierenwespvlinder, wilgenwespvlinder, oranjetip-eikenwespvlinder en Synanthedon stomoxiformis. Bij de nachtvlinders enkele nieuwe soorten zoals het wit weeskind, een soort van oude eikenbossen, en de kalkbandspanner.
Overal boeren aan het maaien maar toch maar weinig vossen te zien.
In Belval werd onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit, resultaten volgen. De zwarte ooievaar laat er zich regelmatig zien en er broeden een paar koppeltjes visdief.

Donderdag 20 mei 2021 tot woensdag 26 mei 2021
Geen temps de mai maar een temps de merde dit jaar! Te koud voor de dagvlinders maar terug enkele nieuwe nachtvlinders. Twaalf zwarte wouden en één rode wouw op een pas gemaaide grasakker. In Passavant heel weinig huiszwaluwen en een waarneming van een draaihals in de tuin. Weinig waarnemingen van vos dit jaar, of is dat een indruk?
Door de hoge waterstand veel zangposten grote karekiet in Belval.

25 april tot 2 mei 2021
Naast de verplichte test veel administratie trotseren en dagelijks formulieren invullen.
Meestal zonnig weer maar te koud voor de vlinders. Zomergasten komen met mondjesmaat aan: zomertortel, wielewaal, grote karekiet, grauwe klauwier, grauwe kiekendief, … In de bossen het mooiste licht van het jaar en opvallende vocale activiteit van middelste bonte specht en grote lijster.
De Argonne geraakt stilaan ook zijn reputatie als stiltegebied kwijt: in de bossen is er geen sprake meer van een rustperiode en de kettingzagen blijven snerpen terwijl het leger de streek uitkiest om met zijn vliegtuigjes en helikoptertjes te spelen en daarbij zelfs broedgevallen van zeldzame soorten verstoort.

10 tot 17 februari 2021
Je moet er tegenwoordig wel wat voor over hebben om naar de Argonne te gaan!
Het weer evolueert van barkoud tot lentezacht. Op 16-02 trekken heel de dag door duizenden kraanvogels naar het noorden. Het bos komt tot leven: spechten, mezen, appelvinken …Hier en daar grote groepen kramsvogels en koperwieken. Vijf soorten nachtvlinders in de val en een eerste citroenvlinder.

18 tot 27 december 2020
Na 1,5 maand eindelijk weer thuis in de Argonne! Meer dan 3000 kraanvogels komen slapen op de vijver. Door het stijgend water neemt hun aantal in de loop van de week wel af. Veel regen en dus ontstaan hier en daar de klassieke overstromingen. Reeds enkele flarden zang van de grote lijster. Opvallend veel merels tussen de lijsterachtigen die zich te goed doen aan de meidoorn- en sleedoornbessen.

19 tot 25 oktober 2020
Op donderdag 22 oktober zaten er op de twee vijvers ruim 4000 watervogels (telling door Alain Fourman) met daarbij ongeveer 2000 tafeleenden! Zeearend en visarend maken het plaatje compleet.
In de tuin in Passavant nog steeds de ransuil in de kersenboom en overvliegende kraanvogels op de koffie en tientallen nachtvlinders. Regelmatig trekkende rode wouwen. Opvallende herfstkleuren in de kalkstreek

8-13 oktober 2020
volop trek met onder andere een paar groepen rode wouw, ook nog trek van zwaluwen. Onder de eiken uitgewaaide en uitgeregende nesten van de eikenprocessierups. 

Eind september 2020
Het is opmerkelijk hoe snel na amper een paar dagen regen de weiden weer groen kleuren! Tegelijk boerenzwaluwen en sijzen horen doet een beetje vreemd aan. Visarend en zeearend boven Belval is dan weer spectaculair. Misschien minder spectaculair maar even bijzonder is nog de aanwezigheid van grote karekiet!

Midden september 2020
Zomerse toestanden maar toch is de bronst van de herten, hoewel wisselend, al bezig. Soms zitten daar bangelijk (!) mooie momenten van beleving bij.
Ook de vogeltrek gaat door met nog steeds visarenden – tot drie samen – boven de vijver van Belval, zwarte ooievaars (11 ex in één beeld!) maar ook de eerste rode wouwen en zelfs zeearend. Bretons spiegeldikkopje is een nieuwe soort voor de tuin in Passavant, waarschijnlijk nog een soort die meesurft met de warmte. Ondertussen kreunt de Argonne onder de hitte en de droogte! Gelukkig hebben we onze vijvers in Belval deze winter maximaal gevuld en is er tot nu toe geen vissterfte. Als corona geen roet in het eten strooit gaat de visvangst normaal nog steeds door op 11-11.

24-28 augustus 2020
Rode meidoornbessen, blauwe sleedoornpruimen en massaal vallende eikels, de droogte zorgt dit jaar voor een snelle herfstsfeer! Nog steeds regelmatig zwarte ooievaar en visarend. Het aantal soorten nachtvlinders daalt drastisch.

6 tot 12 augustus 2020
Op drie weken tijd is de Argonne zowaar veranderd in een Sahel landschap! Het is zelfs zo warm dat ook de vlinders de schaduw opzoeken. Ondertussen blijven sommige boeren op de volle middag hun akkers besproeien, het zorgt tenminste toch voor wat verdamping.
Veel zwarte ooievaren op trek en de zwarte wouwen zijn zowat verdwenen. Wielewalen zijn vocaal actief.
Bij deze droogte vervelen sommige boeren zich blijkbaar zodanig dat ze niets beter te doen hebben dan de houtkanten te klepelen …
Ontdekking van het superzeldzaam wilgenweeskind. Geen vliegende herten meer maar meerdere lederboktorren die op het licht van de vlinderval afkomen. In dezelfde vlindervallen op sommige plaatsen meerdere honderden eikenprocessierupsen, dat belooft voor volgend jaar. Op den duur worden sommige bossen zo te gevaarlijk om te wandelen, er zijn er ondertussen die van ervaring spreken.
Aan de vijver van Belval kan je momenteel genieten van een fototentoonstelling.

15-19 juli 2020
Op weg naar de Catalaanse Pyreneeën rond Nohèdes (overigens niet echt een aanrader) enkele dagen halt gehouden. De corona deed blijkbaar veel mensen uitwijken naar de Argonne. Er werden in de eerste helft van juli meerdere mooie waarnemingen gedaan zoals roerdomp en ralreiger aan Belval, zeearend boven Villers. De tientallen oeverzwaluwen op de draden en de duizenden spreeuwen op de slaapplaats in de rietkraag van Belval scheppen zowaar al een nazomersfeer.

2 tot 7 juli 2020
terug een paar nieuwe nachtvlindersoorten, de teller staat ondertussen op 602 … Ook weer een nieuwe wespvlinder voor de Marne: schijnwolfsmelkwespvlinder  (zie foto)

15 tot 22 juni 2020
Lockdown gedaan in Frankrijk en uiteraard direct naar de Argonne. Het is heerlijk om er thuis te komen maar het doet vreemd aan om van de winter naar de zomer geprojecteerd te worden. Ontdekking, met Bernard, van een nieuwe wespvlinder voor de Marne: Synanthedon stomoxiformis (zie foto).
Gelukkig nog veel water in de vijvers van Belval, het was er duidelijk niet zo droog als in Vlaanderen.
Zwarte wouwen en jonge vossen schuimen de gemaaide hooilanden af.
De nachtvlinders laten het nog wat afweten.

10 februari 2020
De storm heeft ook hier zijn sporen nagelaten. De vijver loopt op sommige plaatsen bijna over. Een klapekster overwintert ter hoogte van Étang du praillon.

23 november 2019
Afvissen van étang du haut, de vijver die in 2018 een jaar droog stond. Het was bang afwachten of ook dit jaar de giebels weer massaal zouden overheersen maar het viel bijzonder goed mee: slechts enkele giebels en enkele zonnebaarzen. Heel veel jonge voorn, snoek, baars, … en een paar heel mooie zeelten en karpers, Ook de paar uitgezette snoekbaarzen hebben zich voortgeplant. In totaal werd zo’n 3,4 ton afgevist. De vis werd dit jaar niet verkocht maar overgebracht in l’étang du bas, we hopen dus volgend jaar op een zeer geslaagde visvangst!
het resultaat: 1636 kg voorn, 506 kg zeelt, 815 kg snoek, 393 kg karper, 62,5 kg baars en 20 kg snoekbaars

28-10 tot 3-11-2019
Weekje met weinig goed weer en veel huis-werk. In de tuin slapen drie bosuilen in de kersenboom dicht bij het huis. Dag en nacht kraanvogels in de lucht. In Lac Du Der werd een nieuw record gevestigd: 268 120 kraanvogels op de slaapplaats! Op Belval al honderden ganzen, meest grauwe gans maar ook enkele kolganzen en twee rietganzen. Een paar uur de lamp aansteken levert nog 10 nachtvlindersoorten aan Belval.
De groeves van Savonnières bezocht: 200 kilometer ondergrondse gangen! Deze steen werd heel veel in de Argonne gebruikt.

Weekend 12-14 oktober 2019
De herfstkleuren zijn volop in de maak, vooral ratelpopulier en Gelderse roos zin fel gekleurd. In het luchtruim een drukte van belang met heel veel trek van vink, sijs, appelvink, piepers, de eerste kraanvogels, de laatste huiszwaluwen, … Een indrukwekkende maansopgang en terug een paar interessante nachtvlindersoorten (zie foto’s).
In het reservaat werden sparren gekapt en op de fotoval staat een wilde kat met een, voor de tijd van het jaar (17 september) zeer klein, nog zogend jong.

Weekend 20-23 september 2019
Zonovergoten tot zondagavond, daarna ineens herfst. Er is veel regen nodig, In Passavant barsten de huizen door de krimpende klei en in de weiden zijn meterslange barsten te zien, ook de wegen lijden daaronder.
Bronst van de herten maar flauw. Veel trek van gaaien, boompieper, merels, lijsters, oranje luzernevlinder … Zowaar een nachtzwaluw op de nachtelijke weg. Meerdere keren ringslang gezien.

Weekend 7 – 9 september 2019
Rustige herfstsfeer met bloeiende herfstijloos en al heel wat trek van onder andere zwaluwen – maar nog steeds jongen in het huiszwaluwnest! – en boompieper. Eerste grielen (17) op de verzamelplaats.
Iets meer jonge vossen te zien dan vorig jaar. De nachten te koud (‘s morgens 2°C!) voor nachtvlinders.
In Belval twee zwarte ooievaars op de fotoval (zie http://www.etangs-belval-argonne.be/fotogalerij/nggallery/fotos/belval  )

22 tot 26 augustus 2019
In Passavant voederen de huiszwaluwen hun laatste jongen terwijl een slechtvalk ze de stuipen op het lijf jaagt. De nachtvlindernachten leveren naast enkele interessante soorten (met weer een paar nieuwe) mooie natuurbeleving met vleermuizen, glimwormen, sterren, ook vallende maar zonder … als bedenking soms toch https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA

Bij de vijvers veel ijsvogels en paardenbijters .
Op meerdere plaatsen bidsprinkhanen die lijken te profiteren van de warme zomers.

1- 5 augustus 2019
Sinds één augustus officieel eigenaar van een paar huiszwaluwnesten.
Zomerblues in de natuur, groepen oeverzwaluwen houden halt op weg naar het zuiden. In de vlinderval honderden (!) eikenprocessierupsen maar ook een aantal interessante soorten zoals purperuiltje.

11-12 juli 2019
Korte stop in de Argonne op weg naar Aragon … (http://spaanse-pyreneeen-guara.be/juli-2019.html)

21 tot 23 juni 2019
De hitte nestelt zich …, weer een lente voorbij.
In de bossen de zomervlinders met kleine ijsvogel, grote en kleine weerschijn, grote ijsvogel … Eindelijk nog eens een goede nachtvlindernacht met 60 soorten en toch weer 4 nieuwe soorten!

29 mei tot 3 juni 2019

Heet Hemelvaartweekend met traditiegetrouw mooi weer op het jaarlijkse Belvalfeest. Veel natuurliefhebbers in de streek met een pak mooie waarnemingen her en der: van visarend tot grote vuurvlinder, van jonge wilde katten tot teunisbloempijlstaart poserend op een hommelorchis …

Weekend 11 tot 13 mei 2019
De heuse zondvloed van zaterdagvoormiddag, met overstromingen tot gevolg, voorspelde niet veel goeds maar het werd toch een topweekend met schitterende waarnemingen: een moervos haar twee jongen zogend, jonge dassen, een jagende boommarter hoog in de kruin van een eik verraden door scheldende spreeuwen en spechten, visarend,  de eerste grauwe klauwier, … Dé uitschieter was natuurlijk een juveniele steenarend!
Voor vlinders toch wel nog te fris of zoals de Fransen het zo mooi zeggen: “le fond de l’air est encore frais …” Dit alles in het felle mei-groen.

weekend 27-28 april 2019
een lenteweekend met zachte herfsttemperaturen …
Eerste withalsvliegenvanger, grote karekiet, fluiter, …
Eén van de twee nesten visarend waarschijnlijk verstoord, vermoedelijk door fotografen, stom, erg dom en erg jammer!

10 tot 17 april 2019

Overwegend zonnig maar koud! De sleedoorn, veertien dagen geleden nog amper in bloei, is hier en daar al uitgebloeid, maar plaatselijk ook bevroren…
Ook voor de nachtvlinders nog koud, weinig soorten maar met de zomerbremspanner wel een nieuwe soort, de teller staat ondertussen op 570 verschillende soorten.
Nachtegaal, braamsluiper, grasmus, … komen aan, huiszwaluwen bezetten hun nesten.
Gelukkig terug ook enkele vossen gezien, na jaren van schurft herstelt de populatie zich hopelijk weer. 

Weekend 23-25 maart 2019
De zomergasten komen toe: zingende zwartkoppen, rietzanger, blauwborst, visarend, fitis, … Appelvinken patrouilleren in de boomtoppen en middelste bonte spechten laten hun – soms spookachtige – roep horen.
Hier en daar nog een paar kraanvogels.

Krokusvakantie 2019
Na weken van te vroege lente terugkeer naar het meer ‘normale weer’ met regen en wind. De citroenvlinders lieten zich dus jammer genoeg niet meer zien …
Nog twee keer gevist in de geul met weer enkele tonnen giebels tot gevolg, we zitten ongeveer aan 35 ton giebel! Het goede nieuws is de vangst van een 15-tal grote modderkruipers.
De voorbije weken zaten er tot 5000 goudplevieren en 15 000 kieviten op de droogstaande vijver! Op 7 maart werd een juveniele zeearend gezien en twee rotganzen, een zeldzaamheid zo diep in het binnenland maar allicht met de harde wind landinwaarts geblazen. Nog tot 2000 kraanvogels zoeken ’s avonds luidruchtig de vijver op als slaapplaats.
Op meerdere plaatsen baltsende ransuilen.

16-18 februari 2019
Na de geslaagde boekvoorstelling in Gent met meer dan 200 mensen nu ook bij de voorstelling in de prachtige zaal van het stadhuis van St-Ménehould meer dan 150 aanwezigen!
Een zonovergoten weekend met constant trekkende kraanvogels in de lucht, indrukwekkend … Verder lentegevoel met veel citroentjes, blauwe houtbij, zang van veldleeuwerik, appelvink, grote lijster, middelste bonte specht …

jaarovergang 2018-2019
Volgens de statistieken zijn er in de Argonne 40 dagen met mist, 5 daarvan hebben we toch al gehad …
Het laagje water verhindert de kraanvogels om op Belval te komen slapen maar ze passeren massaal. Grote lijsters foerageren op de bessen van de maretak terwijl kramsvogels, koperwieken en merels de hagen met sleedoorn en meidoorn plunderen. Een eerste flard zang van de grote lijster en hier en daar een roffelende specht doen al weer dromen van de lente.
De teller voor het aantal nachtvlinders staat intussen op 569 !

8 tot 11 december 2018
Duizenden kraanvogels komen slapen op de vijver. Op maandag vergadering over het gevoerde beheer. De visvangst komt daarbij ruim aan bod!

2 tot 5 november 2018
Weekend in het teken van de visvangst. Kraanvogels komen naargelang de trek in wisselend aantal slapen op de leegstaande vijver, tot 2500 à 3000. Overal prachtige herfstkleuren!

Weekend 6-8 oktober
De kalkstreek kleurt rood door de kornoelje en kersen. Ondanks de zomerse temperaturen arriveren de trekkers: koperwiek, sijs, keep, … Op zondag al een 200-tal overtrekkende kraanvogels. Zachte zondagmorgen, 16 °C, met meer dan 20 nachtvlindersoorten waaronder terug een paar nieuwe soorten voor Belval.

weekend 15 september
nazomerweer mer frisse nachten. De bronst van de herten is verspreid en onregelmatig. Weinig vlinders maar wel regelmatig oranje luzernevlinder. Baltsende rosse vleermuis aan Belval

Weekend 1 september 2018
Koude nachten en dus weinig nachtvlinders. Rustige herfstbeleving. Bloeiende herfsttijloos kondigt het begin van het schooljaar aan. In de bossen verschijnt tussen het groen het eerste geel.

12 tot 19 augustus 2018
De hagen kleuren rood van de meidoorn en blauw van de sleedoorn waar groepen spreeuwen zich te goed aan doen. Her en der nog grauwe klauwieren met jongen. Het grote verzamelen voor de zwaluwen is weer begonnen terwijl huis- en boerenzwaluw nog jongen hebben.
Het soortenaantal bij de nachtvlinders blijft deze zomer laag maar de buxusmot is ook hier beland.

22 tot 27 juli 2018
Ook in de Argonne Vlaams heet en door de hitte weinig waarnemingen. In de bossen massaal veel keizersmantel! In Forêt de Spincourt op nog geen 20 meter ongeveer 200 vlinders op kleine kaardenbol…
Gelukkig hebben we in Belval dit voorjaar gekozen voor een hoge waterstand zodat er nu nog voldoende water in de vijver staat.

week 02 tot 10 juli 2018
Voor ons reservaat: zomervergadering met de eigenaars, we verwelkomen Theo als nieuwe vrijwilliger!
Zomers lui Argonne… weer een lente op de teller. Overal liggen de hooibalen te wachten op de schuur maar op een week tijd maar één (1!) vos gezien, ongezien in de Argonne! Een paar avonden op de loer voor de wilde kat, het levert een paar mooie foto’s… en een pijnlijke rug…
Bij de nachtvlindernachten wordt het moeilijk om nog een nieuwe soort te noteren, toch eentje: heideringelrups. Het vlammend weeskind steelt echter de show.
Merde, winnen die Fransen dan toch wel in het voetbal

weekend 16 juni 2018
Overal gehooid maar nergens een vos te bespeuren!

Hemelvaartweekend 2018
Een weekend met veel Vlamingen in de streek en her en der opvallende waarnemingen: bijeneter, witvleugelstern, roepende hop in Belval, visarend, lepelaar,…
Veel geluk met het feest op zaterdag: schitterend weer en naar schatting 500 bezoekers! De zondag was dan weer een regendag…

Heel veel dank aan de werkgroep Natuurpunt Reizen die een cheque schonk van 5000 euro voor de verdere afbetaling van de vijver. Giften zijn nog steeds welkom en nodig! (het rekeningnummer vind  je elders op deze site)

Weekend 28-04 tot 1 mei 2018

Een beetje lente, een beetje zomer en een dag gure herfst…
Veel zingende nachtegalen, de eerste grauwe klauwieren en eerste grote karekiet. De roerdomp laat zich niet horen.
Paapjes op trek terwijl de meidoorn in bloei komt.
Twee keer wilde kat maar opvallend weinig vossen en reeën

Weekend 14 april 2018
Zalige beleving in de Argonne. Op één week tijd is de lente in volle bloei gekomen met een explosie aan kleur en zang.
Prachtige waarnemingen  van visarend, lepelaar, een zeer vroege withalsvliegenvanger, geelbuikvuurpad, raaf, zwarte ooievaar… Bij het vertrek laat ook de nachtegaal zich horen en beginnen de huiszwaluwen aan hun nest in Passavant.
Op Belval staan de Franse fotografen in de rij om de blauwborst op de foto te krijgen.

Week van 2 april 2018
De echte lente laat nog op zich wachten, de sleedoorn komt nog maar nauwelijks in bloei en wildemanskruid nog volledig in knop. Vogels wel van de partij: blauwborst, rietzanger, fitis, zwartkop, een vroege koekoek, gekraagde roodstaart…

Iedere dag visarend boven Belval, soms meerdere tegelijk en eindelijk nog eens een roerdomp!
Het is blijkbaar mode om pesto te maken van daslook die dan jammer genoeg ook massaal geroofd wordt!

Weekend 10-12 maart
Zacht maar nog maar eens regen… Terwijl nog groepen kraanvogels richting noord trekken toch lente met zomertaling, zwarte wouw, citroenvlinder…

zondag 4 maart 2018
Deze zondag was een topdag : Theo en Tine zagen tienduizenden kraanvogels boven Belval richting noord trekken. Daarnaast ook nog 24 rode wouwen!

krokus 2018
Paar dagen met veel vergaderingen. Mooi en slecht weer wisselen af, op de mooie dagen trekken de kraanvogels al door maar geen pleisterende kraanvogels in de streek dit jaar. Met de fotoval terug meerdere keren wasbeer op Belval.

februari 2018
Een geringde kuifeend die begin februari 2018 op de vijver waargenomen werd bleek als jong geringd te zijn op étang du Roi, dicht bij St-Ménehould. De vogel werd in 2013 waargenomen in Zwitserland en zit dus nu dus op Belval.
Acht jaar oud worden is voor een eend in een land als Frankrijk een hele prestatie!

Weekend januari 2018
Grauw en overal heel veel water! Weinig kraanvogels dit jaar maar wel weer een zeearend. Enkel de zang van de grote lijster zorgt voor een vleugje lente…

december 2017
lichtkuur: http://spaanse-pyreneeen-guara.be/winter%202017.html

geringd

Er werden dit najaar twee geringde vogels gezien op de vijver van Belval. Een grote zilverreiger werd in juni 2013 als jong geringd in Hongarije.

Een grauwe gans werd op 16-06-2017 geringd in Zweden.

Weekend 11-11-2017
Het heeft maar één keer geregend: van vrijdagavond tot zondagnamiddag… Daarna gelukkig wat herfstkleur in de zon. Nog steeds weinig kraanvogels.
Van de achterste vijver werd uiteindelijk ongeveer 6 ton afgevist.

29-10 tot 3-11-2017
veel werk met het laten leeglopen van de achterste vijver om te kunnen afvissen. De roosters verstoppen constant en moeten om de 15 minuten gereinigd worden. Bovendien veel werk om de giebels te scheiden van de andere vissen.
Kraanvogeltrek komt dit jaar maar laat op gang. Met de opwarming van het klimaat zullen we er aan moeten wennen.

9 oktober 2017
Tussen het vergaderen over het nieuwe beheerplan enkele waarnemingen: juveniele zeearend, een late boomvalk, bruine kiekendief, grauwe ganzen… Grote spreeuwenslaapplaats!
Op de fotoval twee wasberen…

Weekends van 16-17 en 23-24 september 2017
Flauwe bronst van de herten dit jaar, begeleid door een bosuilenconcert.
40 grielen op de klassieke verzamelplaats.
Nog een zwarte ooievaar boven Belval en paapje in het riet.
Mooie foto’s van de fotoval (zie fotogalerij)

Augustus 2017
Rustige dagen in de Argonne, tussen zomer en begin herfst. Weinig dagvlinders en ook ’s nachts eerder kalm, behalve in de kalkstreek. Groep van 10 zwarte ooievaar rond Belval, visarend… Zwarte wouw is al op weg naar het zuiden. Door de regen van de laatste weken zeer veel paddenstoelen en dus overal plukkers in de bossen

Juli 2017
Zomerluiheid in de natuur.

De lijst met nachtvlinders groeit nog aan, nu al meer dan 530 soorten in de streek.
Zomer, dat is ook al voor de negende keer Spaanse Pyreneeën (http://spaanse-pyreneeen-guara.be/juli%202017.html)

Weekend 17 juni 2017

De droogte laat zich meer en meer voelen. Ook in de vijver daalt het peil, mogelijks daarom minder woudaapjes dit jaar?
In de bossen daarentegen heel veel  weerschijnvlinders en grote vossen.  In de weiden dan weer minder ‘echte’ vossen die bovendien vaak aangetast zijn door het schurft, geen mooi zicht!

Feest 2017
groot succes in de hitte! Met dank aan de Vlaamse helpers!

Weekend 1 mei

Te koud voor de vlinders en meidoorn begint pas te bloeien. Aan Belval nog steeds zeearend en dagelijks visarend en tot meer dan 10 boomvalken die nog halt houden op de trek. Toch weer een koppeltje griel gezien.

Paasvakantie 2017
Zonovergoten Argonne met een weelde aan bloei, een explosie aan kleuren. Op een week is de sleedoorn uitgebloeid! Aan de vijver laat de zeearend zich nog steeds zien en is de visarend dagelijkse gast maar de roerdomp is ook dit jaar weer de grote afwezige. In de rietkragen blauwborst, rietzangers, snor en boven het water zwarte wouwen en bruine kiekendieven.

Het programma voor het feest krijgt vorm, binnenkort hier het volledige programma.

Weekend 18-19 maart 2017
Grijs weekend na een zonnige en warme week, bad timing…
Toch heel wat lentegasten: zomertaling, fitis, zwarte wouw, blauwborst,…
Sleutelbloemen en bosanemonen brengen al wat kleur
Op l’étang du bas werd vis uitgezet, “oogst” in 2018…

Krokusvakantie 2017

Door regen, hagel en wind is het lentegevoel nog ver weg maar elk nadeel heeft zijn voordeel: zo geraakt de vijver toch terug gevuld. De piek van de terugtrek van de kraanvogels is al voorbij maar toch trekken dagelijks nog groepjes naar het noorden. Raven rond Belval doen hopen op een broedgeval maar mogelijks zijn het nog een bende luidruchtige jongeren…

Weekend 11-12 februari 2017

Actie in Forêt de Lisle: ruim 40 ha werd er door het ONF omgeploegd om herplant te worden. Dit is ecologisch compleet onaanvaardbaar en is een breuk met de traditionele bosbouw waarbij er steeds van natuurlijke regeneratie werd uitgegaan. Nu werd het bodemleven in één klap vernield (met vrijmaken van de opgeslagen CO2!). Er wordt verder actie gevoerd om dit in de toekomst te vermijden.
Meer dan 3000 kieviten op de vijver die zich terug vult. Mezen, boomklevers, boomkruipers… laten zich horen.

Weekend 14 – 16 januari 2017
Nog maar eens giebels afgevist in ijskoud water…
Grauw weer, flarden zang van de grote lijster doen uitkijken naar de lente. Honderden kramsvogels in de weiden, weinig kraanvogels op de slaapplaats in de vijver.

31-12-2016 tot 5-01-2017
andere oorden opgezocht, zie http://spaanse-pyreneeen-guara.be/januari%202017.html

weekend 25-12 tot 27-12-2016
veel kraanvogels op de slaapplaats, s’ nachts roepende vossen

maandag 5-12-20106
vergadering met de eigenaars, overlopen van het jaar en toekomstig beheer

weekend 26 en 27-11-2016
waarnemingen van zeearend en raaf. Aantallen kraanvogels op de slaapplaats zeer nog wisselend

Week van 01-11 tot 07-11-2016
Een paar zonnige dagen met mooie herfstkleuren. Mooie waarnemingen van de zeearend, roerdomp, trekkende kraanvogels en pleisterende ganzen op Belval. Als verrassing een waarneming van een oehoe!
Bij de visvangst tonnen giebels maar ook mooie reproductie van snoeken en grote karpers van 7 tot 10 kg. Grote opkomst bij deze visvangst, ook vanuit Vlaanderen een aangename ambiance ondanks het harde werk.

weekend van 15 en 16 oktober 2016
Met het weglopen van het water geraakt de vijver gevuld met vogels…Naast de honderden grauwe ganzen ook enkele rietganzen en kolganzen. De zeearend jaagt dagelijks alle vogels de stuipen op het lijf. Een late boerenzwaluw misstaat niet in dit nazomerweekend. De fotoval registreert de eerste wasbeer.

weekenden van 17 en 24 september 2016
Eerder flauwe bronst van de herten en erg onregelmatig. Minder grielen op de verzamelplaats. Rode wouwen en visarend zijn op trek, de boomvalk vliegt rond met grote jongen en ook de zeerarend is weer present op Belval! De eerste sijzen zijn er ook weer.

2-8 augustus 2016
Vrij grote aantallen dagvlinders, weinig nieuwe soorten nachtvlinders. Het aantal zwarte wouwen is al sterk afgenomen, aan Belval jonge woudaap, visarend, purperreiger…In de bossen verstommen de vogelgeluiden…

12-14 juli 2016
tussenstop in de Argonne, fris en dus (te) weinig vlinders!

06-07-2016
vergadering met de 4 eigenaars

18-20 juni 2016
Ook in de Argonne breekt de neerslag alle records! Op vogelgebied wordt het zomerrustig. Zeer weinig nachtvlinders, bij wat zon toch nog wat dagvlinders in de Champagne: Westelijke parelmoer, steppeparelmoer, rode vuurvlinder… maar ook het dazenseizoen begint en die hebben duidelijk minder last van het weer!

28 en 29 mei 2016
weekend met twee gezichten: zaterdag warm en drukkend, zondvloed op zaterdag. Zaterdag orchideeën en vlinders met o.a. veel adonisblauwtje, koningspage en veldparelmoervlinder, Op de vijver geoorde fuutjes, woudaap, purperreiger, sternen op trek en ook nog steeds een zeearend!
 
Pinksterweekend, 14 – 16 mei 2016
Bitter koud in tegenstelling tot vorig weekend. Dit jaar opvallend veel zingende nachtegalen maar erg weinig wielewalen. Twee koppels griel in de Champagne waarvan één koppel met jong. Jammer  genoeg te koud voor de vlinders en libellen.
Op Belval de eerste woudaap.
 
zaterdag 7 mei 2016: Belvalfeest

Eindelijk eens een zonovergoten weekend in de Argonne, bruuske overgang van winter naar zomer…

Met begeleiding van de nachtegaal werd vrijdag de weide klaargemaakt voor de grote activiteit op zaterdag. Naar schatting 400 mensen kwamen die dag een kijkje nemen op en rond de vijver. Daarbij ook een ruime Vlaamse delegatie waarvoor dank! Tips om het volgend jaar nog beter te maken zijn welkom!

Het groen op zijn mooist. Waarnemingen van hop (het lijkt wel eeuwen  geleden…), withalsvliegenvanger,her en der zingende nachtegalen,  grauwe klauwieren, nog eens een koppel griel en de eerste vlinders… Op libellen is het nog wat wachten.

Weekend 16 en 17 april 2016

Zonnige perioden maar koud (“le fond de l’air est frais…”)
Wildemanskruid en eerste harlekijnorchis in bloei. De nachtegaal laat zich horen. Aan de vijver de eerste grote karekieten, nog visarend en kraanvogel…

eind maart begin april 2016

Un temps pourri maar toch mooie waarnemingen. De natuur laat zich niet afschrikken en de vogels komen nu snel terug: blauwborst, rietzanger, koekoek, fitis, zwaluwen. Nog een paar kleine groepjes kraanvogels. In de bossen massale bloei van bosanemoon en sleutelbloem en overal actieve appelvinken. De sleedoorn begint pas te bloeien.
Eén kijkhut is nu volledig af (met dank aan Rik en Luc voor de hulp!), op de afwerking van de andere is het nog wat wachten.

Weekend 5 en 6 maart 2016

De meeste kraanvogels zijn weg, de piek van doortrek lag dit jaar merkelijk vroeger.
De ooievaar zit weer op het nest in Le Chemin, aarzelende zang tjiftjaf, baltsende dodaars. In de bossen baltst de middelste bonte specht.
Op Belval honderden tafeleenden.
Door aanhoudend slecht weer loopt de bouw van de kijkhutten een paar weken vertraging op.

Krokus  2016

Veel regen en dus hier en daar overstromingen. De vijver van Belval staat boordevol! Jammer genoeg is er ook geen slaapplaats meer voor de kraanvogels. De werken aan de kijkhutten vorderen maar liepen door het weer toch ook wat vertraging op.
Het programma voor de grote activiteit op 7 mei is klaar, weer voor elk wat wils en terug met de vertrouwde pizza’s!

Weekend 23-24 januari 2016
Grijze dagen met dooimist. De vijver nog grotendeels bevroren en veel kraanvogels zijn blijkbaar weggetrokken, het is niet zo druk op de slaapplaats. Waarnemingen van een koppel baardman en roerdomp. In Passavant hermelijn en raaf. ’s Nachts roepen de vossen naar de volle maan…

18 januari 2016
Vandaag telde Remi (LPO) bijna 2100 watervogels met onder andere meer dan 1400 grauwe ganzen. ‘s Avonds kwamen daar nog eens 7000 kraanvogels bij!

Nieuwjaar 2016
Maartse temperaturen, prachtige zonsondergangen en zonsopgangen aan Belval met de duizenden kraanvogels badend in een prachtig licht! De echte wintergasten blijven afwezig op de vijver.
Om die vijver gevuld te krijgen mag het nu dringend regenen.
Vossen laten zich horen, voor hen begint de paartijd.

Vergadering 9 december 2015
Zoals elk jaar overleg over het gevoerde en te voeren beheer. Er werd ondermeer beslist om ook volgend jaar de grote vijver (Etang du bas) af te vissen en daarna droog te laten staan. Dit om ons toe te laten de middengeul, die nu vol modder ligt, te ruimen én om te proberen verlost te geraken van de massale aanwezigheid van giebel. Daarna kan gestart worden met een natuurlijker visbestand.

Uiteindelijk zullen de kijkhutten er toch begin 2016 al komen. In 2017 komt er ook een kijkhut met zicht op de achterste vijver.

28 en 29 november 2015

Gejaagd door de wind…Veel drukte aan Belval met minimum 200 grote zilverreigers, honderden ganzen, kieviten, eenden… De zeearend net gemist. Een bunzing komt de laatste vissen opruimen. ’s Avonds 3 à 4000 kraanvogels en everzwijnen die op de zwanenmossels foerageren.

donderdag 19 november 2015: visvangst

 Het weer zat niet mee voor de visvangst 2015, het was ploeteren met een twintigtal vrijwilligers met ook een actieve Vlaamse delegatie. De opbrengst echter viel wel mee: veel en grote snoek, mooie baarzen en karpers en vooral ook tientallen grote modderkruipers, een erg zeldzame soort die het in de vijvers van Belval blijkbaar goed doet. Daarnaast werd een paar ton giebels afgevoerd met de bedoeling een meer evenwichtig visbestand te verkrijgen.Bittervoorn werd niet gevangen, mogelijks zit de aanwezigheid van de exotische Chinese zwanenmossel daar wel voor iets tussen.
Ondertussen komen tienduizenden spreeuwen slapen en op het slik van de tijdelijk droogstaande vijver komen een paar duizend kraanvogels slapen.
 
4 tot 7 november 2015
Une automne pritanière… uitzonderlijk zacht met nog veel actieve dagvlinders (citroen, oranje luzerne, kleine vuurvlinder, atalanta, koolwitje, dagpauwoog) en 19 soorten nachtvlinders! Tot meer dan 800 grauwe ganzen, wisselende aantallen kraanvogels, 14 baardmannetjes. Vooral blauwe reigers en grote zilverreigers profiteren van de lage waterstand om op visvangst te gaan.
 
17-18 oktober 2015
Retour de l’automne, retour de la grisaille…
Trek van lijsterachtigen, duizenden spreeuwen op de slaapplaats en nog één late boerenzwaluw. Al honderden ganzen maar op het kraanvogels is het nog wat wachten.
De vijver loopt leeg in afwachting van de visvangst.
 
26-27 september 2015
de lijsters trekken door, groepjes sijzen, nog een visarend boven Belval en een par trekkende rode wouwen. De bronst van de herten is dit jaar zeer wisselend in intensiteit. Het aantal grielen op de verzamelplaats neemt af: vorige week nog 36, nu nog 26. Nog volop bloeiende gentianen.
 
19-20 september 2015
roepjes van trekkende en zwervende vogels alom: mezen, spechten, boomklevers, putters, tjiftjaffen…, de boomvalk jaagt op de libellen boven de vijver, ook de grielen verzamelen terug, blijkbaar elk jaar toch wat minder. De bronst van de herten komt dit jaar maar traag op gang.
 
 5-6 september 2015
de eerste sijzen passeren, visarend trekt over Belval, al merkelijk minder zwaluwen
 
 21-26 augustus 2015
De aantallen zwaluwen verminderen zienderogen, de komst van de herfst laat zich voelen. Dagelijks visarend aan Belval. Bij de nachtvlinders windepijlstaart, katoendaguil, …
 
5 – 7 augustus 2015
De weiden in de Argonne staan kurkdroog bij deze hitte. Ook het waterniveau in de vijver zakt dagelijks. Nog  woudaap en de trek van de steltlopers komt op gang: bosruiter, kemphaan, regenwulp, witgatje, zwarte ruiter,… Zachte nacht met 90 soorten nachtvlinders, daar ben je al een tijdje zoet mee om te determineren. De zwarte wouwen zijn al bijna weg en in de dorpen verzamelen de zwaluwen op de draden, de herfst komt er aan.

In de kalkstreek opmerkelijke vlinderwaarnemingen met berggentiaanblauwtje en tijmblauwtje.

Donderdag 2 juli-zondag 5 juli 2015

vergadering met de eigenaars. Overlopen van het geleverde werk, de nog uit te voeren werken, het broedseizoen. Er broedden dit jaar 9 koppels woudaap op de vijver! Waarnemingen begin juni doen vermoeden dat de roerdomp uiteindelijk toch broedde.

In de bossen overal weerschijnvlinders, keizersmantel, ijsvogelvlinder, braamparelmoer. Ontdekking in de Champagne van een mooie populatie tijmblauwtje maar in deze periode zijn op die plaatsen ook de dazen massaal van de partij!
Nachtvlinderval in een gewone tuin in de Champagne streek leverde mooie soorten zoals groene geelvleugeluil en paarsbandspanner.
 
weekend 6 en 7 juni 2015
De rozen bloeien in de Argonne…Mooie waarnemingen met nog steeds visarend aan Belval en meerdere roepende woudaapjes. Eindelijk wat meer dagvlinders: in de kalkstreek kroonkruidblauwtje, heideblauwtje, steppeparelmoer, rode vuurvlinder, … Aan Belval ook de grote vuurvlinder en een 50-tal soorten nachtvlinders met daarbij de glanzende marmeruil.
 
24 mei 2015
Druk weekend met op zondag naar schatting een 300-tal bezoekers! Daarnaast ook nog wat tijd voor een paar mooie waarnemingen: baardmannetje, zwarte ooievaar, vroege glazenmaker, tweevlek…
 
Hemelvaartweekend 2015

Het was druk dit weekend in de Argonne. Jaarlijkse ontmoetingen met oude bekenden.
Door de koude lieten de vlinders en libellen het afweten maar de vogelwaarnemingen maakten veel goed: visarend, rode wouw, zwarte ooievaar, purperreiger, woudaapjes…. Aan de voordeur in Passavant roepende draaihals. Op de klassieke plaatsen kom je orchideeën en mensen tegen… De jonge vosjes verlaten de burcht.

Weekend van 1 mei 2015
De Argonne op zijn groenst met prachtige kleuren maar na een week regen toch wat verzopen. Aan Belval meerdere zangposten grote karekiet, doortrekkende visdieven, zwarte sternen en witwangstern, draaihals, nachtegaal,…
De eerste grauwe klauwier en de eerste bloeiende orchideeën: purperorchis, brede orchis, harlekijn .

Week van 6 april 2015

Prachtige beleving in een zonovergoten Argonne. De sleedoorn die vorig jaar deze periode al uitgebloeid was komt nu pas in bloei. De zomergasten komen aan: koekoek, gekraagde roodstaart, rietzanger, huiszwaluw, visarend… Bruine en blauwe kiekendief baltsen. Het nest van de oievaar in Les Charmontois sneuvelde bij een storm verhuisde naar Le Chemin. Staartmezen knutselen hun kunstig nest in elkaar.

Bosanamoon en wildemanskruid staan in bloei en zandhagedissen zijn aan het zonnen.  De dassenjongen verschijnen voor het eerste op de burcht.

21-22 maart 2015
Fris weekend maar af en toe toch wat zon. De lentegasten beginnen te arriveren: zwarte wouw, blauwborst, boerenzwaluw, zomertaling… Geen roerdomp te horen. De slaapplaats van de kraanvogels loopt leeg, nog een paar honderd.
 
17 tot 17 februari 2015
Slaapplaats van minimum 7000 kraanvogels. Ondanks het grijze weer hangt de lente in de lucht: mezen, appelvinken en spechten laten zich horen. Baltsende ransuil bij Belval.
 

Weekend 17 en 18 januari 2015
Mooie beleving in de Argonne: nog steeds komen duizenden kraanvogels slapen op de vijver, de baardmannetjes laten zich horen, op het water brilduikers, nonnetjes, honderden eenden en ganzen. De zeearend wordt af en toe gezien.

28 november 2014
Op vrijdag 28-11 werd de achterste vijver afgevist. Het was hard labeur om in de dikke modderbrij de netten te slepen. Zoals verwacht was de opbrengst matig. Deze vijver blijft nu een jaar droog, enerzijds om de modder te laten compacteren, anderzijds om later op het jaar herstellingen aan de middendijk uit te voeren.
Er komen weer een paar duizend kraanvogels slapen op en rond de vijver. Vanop de klassieke uitkijkplaats zie je ze vanuit alle richtingen komen aanvliegen. Op 11 november werd in Lac Du Der het recordaantal verpulverd: er werden 206 000 kraanvogels geteld!

10 november 2014

Dit jaar een zeer mooie herfst met enorm veel kleur! Vandaag passeerde een onafgebroken stroom van kraanvogels op weg naar Lac Du Der, indrukwekkend…!
eind oktober 2014

Prachtige dagen in het zonovergoten Argonne.  Volop trek van de kraanvogels, geen wonder dat er op 31-10-2014 84.000 geteld werden in Lac Du Der! Op Belval mooie waarnemingen van baardmannetjes, roerdomp, duizenden spreeuwen op de slaapplaats…

eind september 2014
Herten laten zich horen, grielen verzamelen voor de trek

23 augustus 2014
feest aan de vijver!
 
verlengd weekend 1 mei 2014
De Vlamingen waren goed vertegenwoordigd dit weekend en deden mooie waarnemingen in de Argonne! Veel orchideeën in bloei, grote karekiet, kraanvogel, draaihals, staartblauwtje, de eerste jonge vosjes… Het voorjaarsgroen kan echter niet altijd de aanslagen van de winter verbloemen, het blijven littekens voor altijd.
 
weekend 29-30 maart 2014
we starten weer stilaan op… Volop lente in de Argonne met uitbundige bloei van slanke sleutelbloem, bosanemoon, sleedoorn. Overal veel vlinders. Aan de vijver van Belval zingen de blauwborsten en de eerste rietzangers en baltsen de bruine kiekendieven en zwarte wouwen.
 
19 januari 2014
werkdag, opstoken van het resterende hout van het huis. Veel werk verzet met weinig mankracht.
Het afvissen van de tweede vijver gaat door de vele regen niet door, uitgesteld tot de herfst.

Eind december 2013
Zeer veel eenden op de vijver en 1000 grauwe ganzen. s’ Avonds komen zo’n 3000 kraanvogels slapen, een indrukwekkend spektakel. Deze week arriveerde ook een adulte zeearend, ook vorig jaar kwam hij eind december aan om dan enkele weken te blijven, hopelijk is dat ook dit jaar zo. Zeer veel regen, de Argonne is doorweekt…

28 en november 2013
afvissing van de vijver
 
17 november 2013
aanplant van de boomgaard met streekeigen soorten

Weekend 1 november 2013
Nog maar weinig kleur in de bossen.
De vijver van Belval loopt leeg in afwachting van de visvangst en trekt heel wat grote zilverreigers aan.  Ook de aalscholvers komen af op het aanbod van vis.
De laatste atalanta’s en een gehakkelde aurelia voeden zich op het rottend fruit. Op etang de Brauzes nog een visarend.

Weekend 12 -13 oktober 2013
Verregende zaterdag met weinig trek. Zondag beter weer met nog opvallend veel boerenzwaluwen boven de vijver, een mannetje baardman, visarend, roerdomp, sleedoornpage en bij de libellen nog veel paardenbijters actief.

Weekend 21 en 22 september 2013
Mooi weer in de Argonne met nog heel wat vlinders, onder andere op de bloeiende blauwe knoop. Ook nog een late kleine ijsvogelvlinder! Vinken en lijsters zijn al op trek.  Ondanks de volle maan nog maar weinig bronst te horen.
Eindelijk is er een wet die toelaat op te treden tegen het omzetten van de weilanden en rooien van houtkanten in Natura 2000 gebieden!

Feest 24-08-2013
Deze keer werd tijdens de wandeling de bosrand verkend. De regen stopte ‘s avonds gelukkig net op tijd zodat het weer een geslaagde avond werd met lekker eten waarbij de Belvalois weer erg hun best deden, bedankt!
Tot volgend jaar!
14-16 augustus 2013
zonnige tweedaagse, de laatste zwarte wouwen, in Belval honderden oeverzwaluwen op de draden, dat neigt naar het begin van de herfst…
Heel veel Spaanse vlag en nog eens een staartblauwtje en kleine parelmoervlinder (Passavant).
In de kalkstreek veel blauwtjes en franjegentiaan in bloei. Hier en daar werden er weer grote vuurvlinders gezien.
11 juli 213
Korte stop in de Argonne. Toch eindelijk weer eens wat vlinders in forêt de Lisle: bosparelmoer, woudparelmoer, braamparelmoer, purperstreep, iepenpage…
 
2 juli 2013
vergadering met de vier eigenaars, overlopen van de activiteiten en planning voor de rest van het jaar. als toemaatje een snelheidsovertreding…

Weekend 1 juni 2013
Zonnig maar nog te koud en veel te veel wind. Nog steeds weinig vlinders en ook erg weinig libellen. Roodkopklauwier bij Senard. Aan Belval een roepend woudaapje. Hier en daar werden dit voorjaar weer veel weilanden omgezet in (maïs)akker, geen fraai zicht!

Pinksteren 2013
Enkel zaterdag liet de zon zich zien, de rest was er enkel regen… Boven Belval nog eens een rode wouw, de kraanvogels lieten er zich horen. Spinnen- en hommelorchis staan in bloei. De grauwe klauwieren zijn her en der goed vertegenwoordigd. Het dreigt wel een rampjaar te worden voor de vlinders. In Passavant nauwelijks 17 soorten nachtvlinders in de Skinnerval.
 
Hemelvaart 2013
Het was er  druk dit weekend en ondanks de lage temperaturen waren er toch weer mooie waarnemingen in de Argonne: zwarte ooievaar, hop,raaf,  geelbuikvuurpad, …. De orchideeën komen in bloei, ook op de dijk in Belval staat er een mooi groepje purperorchissen.  Vlinders en libellen wachten op hogere temperaturen.