De Argonne

Wielewaaljongeren Schelde-Leie


Na een voorbereidend kamp in 1972 organiseerden Wielewaaljongeren Schelde-Leie in 1973, 1974 en 1975 natuurstudiekampen in de Argonne. Vanuit ‘Chez Claudine’ in Les Charmontois werd te voet en met de fiets de streek verkend en werden vogels, planten, libellen, vlinders gedetermineerd. De streek was toen nog veel rijker aan natuur dan nu. De deelnemers van toen en velen die daarna nog volgden kijken met verwondering en ook weemoed terug op die dagen in de Argonne…
In1974 overleed Paul De Zaeytijd aan het étang de Cheminel waar nog steeds een eiken kruis ter nagedachtenis de tijd trotseert.

Bij de begrafenis zei Ulrich Libbrecht toen ondermeer het volgende:
“Goede natuurvrienden, we hebben zo dikwijls vreugde gelezen in elkaars ogen, als wij de kring tot de volksdans sloten. Hier eindigt mijn dans, en nu ik in het midden ga staan, wordt de kring opnieuw gesloten… en daardoor komen allen dichter bij elkaar. Dit is de zin van mijn dood: in het verre Les Charmontois werd de ziel van de Jeugd-Wielewaal geboren, daar kreeg uw leven een andere dimensie. De leegte kan vervuld worden van verdriet, maar verdriet wordt tot ernst en ernst tot verbetenheid…gij moet de weg verder gaan: ga niet aan de kant zitten, maar bemin en verdedig dit schone land van heuvels en beemden; blijf voor altijd trouw aan water en wind, aan ruimte en vogels”

het kruis trotseert de tijd..

Pages: 1 2