Partners

home

Voor informatie over de partners in dit project verwijzen we graag naar de respectievelijke sites:

  • Natuurpunt
    Natuurpunt is de grootste natuurbeschermingsorganisatie in België (84 000 gezinnen zijn lid) . De NGO werkt voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het lobbyen van lokale en regionale gezagsdragers.

    www.natuurpunt.be
  • commune de Belval-en-Argonne