Giften

home

Geef je geld niet aan de fiscus, smijt het in ’t water!

Natuurpunt stond voor deze aankoop voor een serieuze uitdaging wat betreft de restfinanciering. Ondanks de aanzienlijke subsidiëring door diverse overheden diende Natuurpunt immers 296 000 EURO te betalen.
Met jullie steun werd ondertussen al veel afbetaald, de laatste jaren gebeurde de afbetaling hoofdzakelijk met de inkomsten van de jacht en de visvangst.
Bovendien willen we graag een reserve aanleggen om percelen die dicht bij het reservaat zouden te koop komen aan te kopen.

Giften zijn dus nog steeds erg welkom, steunen kan door over te schrijven op rekening
IBAN BE56 2930 2120 7588 met vermelding
project 1410 – Belval

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.