De vijver van Belval

De aankoop

In 2007 werd de vijver verkocht en kwam in handen van een landbouwer-loonwerker die er grootste plannen mee had. Geïnspireerd door voorbeelden van onder andere Les Dombes wou hij de vijver omvormen tot een intensieve viskweekvijver, afgewisseld met periodes van maïsteelt.

voorjaar 2008, er wordt maïs gezaaid…

Effectief werden er in 2008 al enkele werken uitgevoerd en werd er maïs aangeplant.
Omdat in Frankrijk privaat eigendom heilig is lieten de overheden eerst maar betijen. Leden van Natuurpunt schoten in actie en schreven de bevoegde instanties aan en zochten contact met het ‘Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne’ (CPNCA) en ‘Ligue pour la protection des Oiseaux’ (LPO), Birdlife partner in Frankrijk. Onder impuls van hun kersverse burgemeester was ook de gemeente Belval gewonnen voor een bescherming van de vijver. Het duurde wel een tijdje eer de overheid actie ondernam, daar was ondermeer een beetje dreiging met Europa voor nodig.

juli 2008, eigenaar zet vijver terug te koop

Het idee om te proberen de vijver aan te kopen kreeg ondertussen meer vorm en toen de eigenaar in juni 2008, ondermeer door de tegenkantingen die hij ondertussen ondervond, de vijver te koop stelde konden de drie verenigingen onderhandelingen starten met de plaatselijke overheden, Région Champagne Ardenne, DREAL (Direction de l’ Environnement, de l’Aménagement et du logement) en l’Agence de l’ Eau Seine Normandie.
Het duurde tot november 2008 vooraleer de eigenaar instemde met een realistische vraagprijs (2 650 000 euro, kosten inbegrepen).
De aankoopakte voor de 203 ha vijver en omringende bosgordel werd uiteindelijk op 7 juli 2009 getekend.

ondertekening door Walter Roggeman (foto Willy Ibens)

Natuurpunt wordt daarbij met 55 % de hoofdeigenaar, samen met de LPO (33%), de gemeente Belval (8 %) en de Conservatoire (4 %). Ruim 80 % van de aankoopsom, wordt gesubsidieerd (agence de l’eau: 1 605 000 euro, Dreal: 277 000 euro, Région Champagne-Ardenne – gemeente Belval: 398 000 euro), de rest moet ingebracht worden door de verenigingen, een moeilijke maar geen onmogelijke opdracht. Een eerste mailactie bracht bij Natuurpunt ruim 90.000 euro op!

Pages: 1 2 3 4 5