De vijver van Belval

Beheer

Nu de aankoop gerealiseerd is wacht de uitdaging van het beheer van dit grote gebied. Het beheerplan zal uitgewerkt worden in overleg tussen de vier eigenaars. Een ‘commission des propriétaires’ zit éénmaal per jaar aan tafel om de grote lijnen te bepalen en het beheer te evalueren. Het eigenlijke beheer is in handen van de Conservatoire en de LPO.
Een eerste prioriteit is het herstellen van de dijken. Op basis van de bevindingen van een studiebureau werden deze werken in 2010 uitgevoerd.

Er wordt gekozen voor het verderzetten van de eeuwenoude praktijk van extensieve visteelt, uiteraard met strengere randvoorwaarden wat betreft natuurbehoud. Dit houdt in dat bijvoederen en bemesten verboden zijn en dat er beperkingen opgelegd worden in verband met de keuze van de vissoorten.
Vanzelfsprekend wordt jacht op waterwild gebannen maar om schadeclaims te vermijden zal er wel nog beheersjacht op everzwijn nodig zijn.
Het contract werd ondertussen toegekend aan de jachtgroep die er al twee generaties jaagt. Deze jagers staan ook in voor het maaien van dijken en paden. Er werden strenge tijdsbeperkingen opgelegd. Zo mag er niet gejaagd worden in het weekend en moet de jacht vroeg stoppen in de namiddag om de slaapplaats van de Kraanvogels niet in het gedrang te brengen. Eenmaal de eerste vijver terug onder water zal staan zal het aantal Everzwijnen uiteraard verminderen.

 

Ter hoogte van de picknickplaats komt er in de toekomst een kijkhut die uitzicht moet bieden op de grootste vijver. Vandaar uit zal je kunnen wandelen naar een tweede kijkhut die vrij toegankelijk zal zijn. Een derde kijkhut op de tussendijk zal enkel bij geleide bezoeken gebruikt worden. De achterste vijver wordt rustgebied om de zeldzame soorten zoals roerdomp en eventueel kraanvogel en visarend alle kansen te geven. We hopen dat iedereen zich hier zal kunnen aan houden. Voor de kaart zie pagina ‘openstelling’
Daarnaast zal er uiteraard aandacht besteed worden aan natuureducatie met geleide bezoeken en initiatieven voor de scholen in de omgeving.

Voor de (veel) verdere toekomst wordt er gedacht aan de uitbouw van een ontvangstcentrum op de plaats van het afgebrande huis.

Pages: 1 2 3 4 5